Referat skrevet af Heidi Erler

Fredag:

Alle ankommet og indlogeret i hytterne, hvorefter vi starter weekenden ud med snak og aftensmad. Denne gang kom alle i så god tid, at vi havde fået talt så meget sammen, at en repræsentationsrunde ikke var nødvendig på samme facon som den vi plejer efter aftensmaden.

Vi var tilmeldt 13 personer, heraf 2 nye og 2 afbud, så vi endte med at være 11 personer.

De 2 afbud var med så sen varsel, at foreningen ”hænger” for betaling af ophold inkl. mad, så derfor er pengene heller ikke blevet refunderet.

De 2 nye bliver spurgt om det er ok, at vi lægger billeder på hjemmesiden og på Facebook, selvfølgelig uden navne, hvilket de accepterer.

Normalt plejer vi, at have mobilfri zone, men vi blev denne gang enige om at godkende mobilerne, men i et omfang, så det ikke forstyrrede nogen. Det vil sige, at de stadig skulle være på lydløs og man skulle stadig være med i det sociale.

Desværre har vi været nødt til at springe vores april træf over grundet Covid-19 pandemien, der pludselig kom som en sort sky over vores ellers trygge tilværelse i lille Danmark. Men heldigvis har vi ”set og snakket” med hinanden igennem Zoom-møder. Det vil vi i gruppen fortsætte med ca. hver anden måned eller efter behov.

Fredag aften sad vi i det fælleslokale som vi altid har til rådighed. Her blev der snakket om tourette og alt mulig andet. Vi talte blandt andet om hvor irriterende Touretten nogle gange er, samt den bekymring det kan give for hinanden, når man er ude i pressede situationer.

Lørdag:

Lørdag formiddag kørte ca. halvdelen af os traditionen tro en tur til Fredericia by, hvor vi osede lidt, og sluttede af med en enkelt på ”den engelske pub”. Derefter kørte vi tilbage igen for at få frokost.

Efter frokost var det meningen at vi skulle have tics-træning ved Judith Becker Nissen, Overlæge og daglig leder af Tourette- og OCD ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital i Skejby, samt distriktspædagog Martin Kærgaard ligeledes fra Tourette- og OCD ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Men desværre meldte de ret sent afbud, da der igen var udbrud i Covid-19 som gjorde at de ikke kunne/må deltage. De kommer forhåbentlig til april i stedet for.

Da vi blev snydt for tics-træning, så spillede vi i stedet minigolf, hvor vi delte os op i 2 grupper med 5 personer i hver gruppe. 1 enkelt deltager tog billeder og var ikke med til at spille. Efter et slag minigolf så var det tid til hygge med snobrød og marshmallow over bål inden vi havde et par timer fri, hvor man kunne hvile sig, gå en tur til skov/vand eller hvad man havde lyst til inden aftensmaden.

Efter aftensmaden gik vi alle ind i opholdsstuen og lavede en evaluering af weekenden, da 1 deltager skulle tidligt hjem til familiearrangement søndag og herefter blev der snakket, spillet musik og lidt guitarspil.

Evaluering af weekenden:

Alle synes at det var dejligt at mødes igen efter 1 helt år uden træf. Ærgerligt at der var en del der ikke kunne komme pga. konfirmationer der faldt på samme weekend.

For de nye var det dejligt at møde andre med Tourette og se/møde andre som man kan identificere sig med. Der blev også givet udtryk for, at det er dejligt at der ikke kun er fokus på de nye, som måske i forvejen er lidt nervøse for at møde det ukendte i en hel weekend. Alle er ens og der tage godt imod nye og gamle og man bekymrer sig om hinanden.

Det at møde andre med Tourette gør, at man turde åbne sig mere op, og også ude i ens dagligdag vil man være mere åben om ens Tourette.

Der bliver foreslået, at man næste gang kan hygge om aftenen med spil/quiz og lidt baggrundsmusik hvis nogle har en

lille højtaler de kan tage med.

Alt i alt er der store ”roser” til arrangementet, som kun koster kr. 300,- for en hel weekend med overnatning inkl. mad samt 2 drikke til maden.

Campingpladsen er blevet pænere og mere rent, samt maden var også bedre denne gang. Det fortalte vi også til ”Campingmutter”, og det blev hun naturligvis rigtig glad for at høre.

Søndag:

Efter en god morgenmad er det tid til at sige farvel og på gensyn.

Vi glæder os alle til at være sammen med vores ”Tourette Familie” igen til april, hvor der forhåbentlig kommer endnu flere nye som gamle. 

De næste 2 træf i 2021 er den:

  1. – 25. April 2021, hvor Martin og Judith forhåbentlig kommer igen og øver ticstræning med os i små grupper.

Og igen den

10.-12. September 2021.