Af Tom Hansen

Der er blevet afholdt forårstræf for ”de voksne” touretter i foreningen. Vi mødtes nord for Fredericia på Trelde Næs i det flotteste forårsvejr, som maj kan fremtrylle.

Der deltog 11 medlemmer .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FREDAG:

Det var rart at se ”gamle kendinge” – medlemmer, som havde holdt en pause med vores træf for så at deltage igen. Så var der også to nye ansigter.

Efter en god middag tog vi fat på runden ”siden sidst”, for at høre nyt fra de enkelte deltagere.
Aftenen blev rundet af med afslapning samt løs snak.

LØRDAG:

Efter morgenmaden var der en frisk vandretur i det herlige forårsvejr omkring Trelde Næs. Området er i sommermånederne et yndet udflugtsmål for folk der elsker den frie natur af den bedste slags, som det danske landskab kan tilbyde.
Efter frokosten fortsatte gruppen med ”siden sidst” og følgende områder af tourettebærerens liv blev berørt:

DEPRESSIONER kan have et enormt bredt spekter lige fra at være ked af det, føle tungsind, være mut, eller have hang til melankoli.
SEROTONIN-FREMMERE. Priser + kvalitet kan hænge sammen. Der blev nævnt Cipramil, Cipralex, Akharin og Citalopram.
AT LEVE MED TOURETTE = at lære at acceptere sit liv med et handicap. At tage de kampe op som man kan vinde, og så komme overens med de kampe, der ikke kan vindes.
AT ERKENDE at Tourettes Syndrom også kan vendes til at blive en mental gave.
ET STORT PLUS at der er et aldersspænd på 20 år blandt deltagerne på dette voksentræf, idet man virkelig kan lære hos hinanden.
SE VÆRDIEN i at opsøge en psykolog for at få værktøj til at klare hverdagen.

Lørdag eftermiddag blev brugt til forskellige aktiviteter. Nogle gik i krig med malegrejet, andre boltrede sig i haven med diverse udendørs spil

Et meget vigtigt punkt på dette træf var en debat om voksengruppens fremtid. Dette set i lyset af, at det ikke virker som om de medlemmer, der udsluses fra ungdomsgruppen er begejstret for vores tilbud:

Der er uoverensstemmelse mellem ønskerne om indhold og form på træffene for medlemmer tilhørende ungdomsgruppen og så voksengruppen.
Det virker ulogisk, at Touretteforeningen og voksengruppen har hver deres forum på internettet.
Bestyrelsen bør arbejde mere intensivt på at skabe fælles retningslinjer for, hvornår man er blevet for gammel til ungdomsgruppen for så at træde over i voksengruppen.
Det er vigtigt, at man fastholder fremtidige træf med en varighed på 3 dage.
Der kan tilbydes flere forskellige udendørsaktiviteter.
Der kan inviteres en fagperson, – eksempelvis en psykolog til at komme og holde et par timers foredrag.
Det er ikke den rigtige målgruppe invitationerne sendes ud til. Måske bør alle medlemmer have en.
Medlemsdatabasen bør opdateres.
Ungdomsgruppen og voksengruppen skal måske arrangere et fælles træf og lære hinanden bedre at kende.

SØNDAG:

Her om formiddagen havde vi en times snak om, hvor meget man skal blotlægge omkring tourette, når man møder andre mennesker.
Det vil altid være en balanceakt. Hvornår fortæller man for ærligt om sit handikap, når det virker som om folk allerede har stillet ørerne på gennemtræk og blikket på uendeligt.
Alderen spiller en væsentlig rolle. En tourettebærer i 30´erne oplever verden på en anden måde end en i 40´erne.

EVALUERING AF WEEKENDEN:

Søndag formiddag blev også brugt til at fortælle arrangørerne om opholdets udbytte. Her er et udpluk af deltagernes oplevelser:

Vi er en meget broget flok med vidt forskelligt temperament. Der har været livlige, udbytterige diskussioner, og man når at se mange facetter af hinanden på 3 dage.
Male/tegne-delen af opholdet kunne blive mere vedkommende, hvis man blev stillet over for en konkret opgave og eksempelvis lærte en teknik fra bunden.
Der kunne laves rollespil om kropssprog/signaler.
Der kan arrangeres flere udendørsaktiviteter.
Der kunne planlægges et par timers foredrag med eksempelvis en psykolog.

Vi ser frem til et nyt træf med nye oplevelser i august!