Erfaren socialpædagog og social sagsbehandler med mere end 30 års arbejdserfaring tilbyder ovenstående.

Jeg hjælper ALLE uanset nationalitet, alder osv., men har særlige erfaringer og forudsætninger for at kunne hjælpe dig, hvis du er af anden etnisk oprindelse end dansk. Og/eller hvis du er handicappet, har et handicappet barn.

Jeg tænker i ressourcer og stærke sider, frem for at fokusere på det du ikke kan eller magter. Alle mennesker kan noget. Vi er hver for sig af værdi.

Jeg kan tilbyde at hjælpe dig gennem bl.a. personlig rådgivning i form af samtaler. Her kan vi nærmere drøfte og aftale præcis hvilken form for hjælp og støtte du har brug for.

Det kan for mange være urimeligt svært at finde ud af og frem til, hvad man er berettiget til af hjælp fra det offentlige sociale system, samt hvordan man opnår at få denne nødvendige hjælp. Her kan jeg guide dig på vej.

For mange kan det være en hjælp, både for personligt at få et overblik, samt en praktisk hjælp videre i systemet, at vi gennem samtaler finder frem til en skriftlig formulering af netop din og/eller din families situation og dermed behov for forskellige former for hjælp og støtte. Det kan jeg hjælpe dig med.

Du kan også have brug for formulering af og udfærdigelse af andre skriftlige henvendelser til offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være i klage- og ankesager. Det kan jeg også hjælpe dig med.

KONTAKT:

Du kan altid kontakte mig på tlf. 24 45 00 04. Kan jeg ikke lige tage tlf. er der tlf. svarer på, hvor du kan lægge en besked med navn og tlf. nr., hvorefter jeg kontakter dig.

Eller du kan skrive til mig på min E-mail keyanisraad@hotmail.com

Betaling:

Efter en indledende samtale hos mig eller i dit hjem, hvor basishonoraret er kr 400,-, som vi afregner med det samme:

Aftaler vi et nærmere individuelt forløb og en pris, baseret på netop din situaion og behov for hjælp og støtte. Men grundlæggende er timeløn for rådgivning m.v. kr. 400,-. For andre opgaver aftales pris efter opgavens omfang og varighed.

Med venlig hilsen KEYANIS RÅD

Ved Inge Habekost Keyani