Som det eneste forsikringsudbyder på det danske marked kan |H|G|F| tilbyde en regulær ulykkesforsikring til handicappede personer – endda uden afgivelse af helbredsoplysninger.

For familie-, villa- og fritidshusforsikring har vi en særlig bestemmelse om, at handicapudstyr uanset art er dækket og på familieforsikringen som almindeligt indbo.

Vi har også en god og prisgunstig afdækning af biler med handicapindretning.

Endelig har vi en specielt sammensat forsikringspakke til handicappede, der selv ansætter hjælpere efter servicelovens §95-96

|H|G|F| har, siden 1994 har specialiseret sig i de handicappedes forsikringsbehov i samarbejde med et antal handicaporganisationer. En af vore sam¬arbejds¬partnere siden 1994 er Epilepsiforeningen, og vor hoved¬sam¬arbejds¬partner i dag er Dansk Handicap Forbund og vore forsikringstilbud afdækkes i danske og udenlandske forsikringsselskaber, men i alle tilfælde i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning og med dansk sagsbehandling.

For yderligere beskrivelse af vore forsikringsydelser henviser vi til vor hjemmeside på www.h-g-f.dk

Telefon 70 23 63 61