Af Sue Levi-Pearl og Joanne E. Cohen. Informationstidsskrift udgivet af TSA i USA..

Frit oversat og tilpasset norske forhold af Lars Kristian Helming.

Oversat til Dansk af Uffe Richter.

Koprolali er en medicinsk benævnelse som benyttes for at beskrive et af de mest forstyrrende og socialt problemfyldte symptomer på Tourette syndrom. Det kendetegnes ved: ufrivillige udbrud af stygge ord, sætninger eller socialt upassende bemærkninger. Til trods for at Koprolali er det mest kendte symptom ved Tourette syndrom, fremtræder det bare hos de færreste med Tourette syndrom. Koprolali viser sig ofte i et ensartet ord, men kan også ytre sig som lange sætninger. Det findes ingen muligheder til at forudse hvem som udvikler Koprolali.

I flere år troede lægerne (fejlagtigt) at diagnosen Tourette syndrom ikke kunne stilles om ikke Koprolali var observeret. Indtil nylig var Koprolali anset for at være forårsaget af psykiske problemer, som at undertrykke agration og seksuelle forstyrrelser. Vi ved når at årsagen til dette symptomet er fysisk. Det vil sige, at det har forandring i nervesystemets funktion.

Desværre så er det kun indsat begrænsede resurser til at kunne forske og forstå Koprolali. Statistisk anslår vi at det er mindre en en tredjedel af alle som har Tourette syndrom som en eller anden gang gennem livet viser tegn til Koprolali. For de som har Koprolali og som forsøger at tilpasse sig samfundet, offentlige steder, skole, i hjemmet eller i arbejde, kan det være svært vanskelig og pinefuldt.

Hvordan optræder Koprolali?

Stygge ord og hændelser kan i mange sammenhænge være normalt i vor kultur og vor dagligdags tale. Koprolali skiller sig klart ud fra dette, og må derfor ikke forveksles med sprogbrug som har lokal forankring.

De vokale tics ytrer sig sædvanligvis ikke i sociale eller følelsesmæssigt sammenhænge. De udtales og gentages i stedet tvangsmæssigt, i et højt toneleje og – eller i en anden form end i normalt samtaleleje. Særdeles vanskelig er det for enkelte personer med Koprolali, når de ufrivillige ytringer fremsættes i en social sammenhæng, ”for eksempel nedsættende omdømme af etnisk natur (rasefordomme)” i nærvær af personer som tager disse ytringer iltert op. Af personer som rammes af Koprolali er det bare en lille del som rammes af dette problemet.

Ord som gjengis (efterlignes) udtales vanligvis på personens modersmål. Det er heller ikke uvanlig at nogen med Tourette syndrom har lette for at svare på et indlært sprog.

Enkelte personer med Tourette syndrom udtaler ikke de stygge ord, men kan vise disse ved obskøn handling/tegn mentalt. Dette kaldes for Kopropraksi, som er et nært beslægtet motorisk symptom, og viser sig som obskøne handlinger. Til trods for at dette ikke altid er synlig for omgivelserne, opleves dette som svært irriterende og særdeles problematisk.

Hvad er årsagen til Koprolali?

Den mest acceptere forklaring på hvad som er årsagen til Koprolali beskrives som en ”fejlkobling” af hjernens modvirkende mekanismer, som er årsag til ufrivillige: bevægelser, rykninger og lyd, (tics) som kendetegner Tourette syndrom Det virker som at den medfødte funktionen som gør det mulig at undertrykke uønskede bevægelser og uønskede tanker, på en eller anden måtte ikke fungerer tilfredsstillende hos personer med Tourette syndrom. På samme måde som hos en person med Tourette syndrom, som må tilfredsstille den drivkraften/trangen som gør at de får udløb for sine ufrivillige bevægelser og lyde (tics), så består drivkraften hos den Koprolali rammede i at få udløb for upassende ord eller sætninger.

Afhængig af forstyrrelsens størrelse, består drivkraften i at få udtrykt og at få udløb for upassende ord eller sætninger. Den uimodståelige drivkraft til at foretage grimasser, bande eller skrige, kan ikke undertrykkes. Valget af upassende ord eller sætninger, kan hænge sammen med stærke følelser i visse dele af hjernen. Nogle symptomer er også blevet observeret hos patienter som har haft slag eller andre hjerneskader. En øgning af symptomerne kan i lighed med alle andre tics fremkaldes ved stress, uønsket ”oppøsing” og ved træthed. Den følelsesmæssige tilstand er ikke årsagen til tics symptomerne, men kan være med at forstærke disse.

Hvordan kan en håndtere Koprolali?

De fleste personer med Koprolali har hver især opdaget smarte måder at skjule eller maskere sine ukontrollerbare symptomer når de er i arbejde eller omgås andre mennesker. De har lært sig til at kan for eksempel udtale det første bogstav i et uacceptabelt ord højt. Andre kan stille mumle for sig selv ordet eller sætningen, eller holde hånden for munden, så at lydene dæmpes. Nogle teknikker hjælper til at lette den uimodståelige kraft de føler, til at slippe for symptomerne, samtidig som de uacceptable sociale konsekvenser reduceres.

Formålet med at ændre eller bruge andre ord eller sætninger, er svært begrænset, da forandring af lyden ikke tilfredsstiller den bag liggende trang. En måde at forstå dette på, er at tænke sig at du er forkølet, og at det er socialt uacceptabelt at nyse offentlig. Det kan da være mulig at hoste i stedet for at nyse. Trangen til at nyse er der fortsat, og til slut må du bare nyse.

Børn og unge kan også have Koprolali. Disse har mindre social opbakning, og kan derfor ikke begrænse/holde igen for sine udbrud.

Voksne som er kraftig ramt af Koprolali (ofte med gentagende vokale tics), kan i mange tilfælde heller ikke begrænse eller undertrykke sine symptomer. Ofte er det ingen forvarsel på når Koprolali skal bryde ud.

Opsummering:

Koprolali er et af de mest hæmmende symptomer som kun en lille del af de personer som Tourette syndrom, er berørt af. “den almene befolkning” betragter ofte symptomet enten som morsomt, plagsomt eller fjendtlig. Personer med Tourette syndrom er imidlertid ofte stabile og har ofte positive egenskaber som overstiger det som er gennemsnittet i samfundet. Mange personer med Koprolali udvikler ofte smarte måder at håndtere Tourette syndrom, og disse fungerer ofte godt. Forståelsen og accepten for de symptomer som knytter sig til Tourette syndrom er et vigtig fingerpeg i rigtig retning for at hjælpe disse personerne med Tourette syndrom, sådan at de kan leve et fuldværdigt liv.