Af Henriette Just Bannebjerg

Jeg vil gerne berette om, hvordan afspændingsbehandling kan hjælpe børn og voksne med TS.

Jeg er mor til to drenge med TS og min mand har ligeledes TS. Jeg har en uddannelse som afspændingspædagog, dap, fra 1985 og arbejdet indenfor offentlige, amtslige samt private områder med afspændidgspædagogik. I 2002 afsluttede jeg en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse på D.I.G. i Holbæk, da jeg følte, jeg manglede en væsentlig indsigt og viden i mit arbejde med mennesker.

For 5 år siden fik vores ældste dreng konstateret TS. Han var da 9 år gammel. Det var en kæmpe lettelse at få en diagnose på de adfærdsmømstre, han lagde for dagen og som var i tiltagende.

Ikke mindst vores skyldbetingede samvittighedskvaler og følelsen af at være en dårlig forælder fik en ny positiv drejning.

Vi fik god hjælp fra børnelæge, skolen og vores omgivelser og mødte stor forståelse hele vejen rundt. Tilbage stod vi i en ny situation midt i erkendelsesfasen for os som forældre og vores to drenge. Det var en ressourcekrævende periode, som satte sine spor i sjæl, sind og krop.

Jeg begyndte målrettet at arbejde med afspændingspædagogiske metoder med både børnene og min mand , fuldt overbevist om at de spændingsrelaterede hovedpiner og muskelsmerter kunne minimeres.

Jeg oplevede, hvordan de under en afspændingsbehandling kom længere ” ned i kroppen” og kunne give mere slip på nogle af de mange spændinger der blev opbygget på en dag : spændinger til at undertrykke ticks, spændinger til at samarbejde og socialisere sig og spændinger til at tilpasse sig nogle af de normer, vi alle er underlagt. Og som også er gældende for mennesker med TS. De dybeste spændinger blev manifesteret som en forsvarsmekanisme mod sårbarheden ved at være anderledes. Alt dette foregår ubevidst og er styret af følelser.

Min erfaring med afspænding til TS vil jeg gerne gøre åben, da åbenhed er et nøgleord, når vi taler om TS.

Afspændingen kan foregå som fantasirejse, hvor jeg guider personen til et behageligt sted, som man selv skaber i sin fantasi. Herfra kommer man mere i kontakt med positive billeder, lyde m.m. og ind i en sanselig verden uden normer – og med faste rammer for fantasirejsens udstrækning.

Jeg arbejder med træning af åndedrætsøvelser, som har en dybdeafspændende effekt på sind og krop. Her kan man lære at skabe sit eget frirum – fri for nogle af de generende og energikrævende spændinger og komme i kontakt med et behageligt sted i kroppen.

Jeg laver afspændingsøvelser og strækøvelser med personen, så han får oplevelsen af, at han selv kan arbejde med sin krop og opnå bedre kropsbevidsthed. Det er sjovt at bruge kroppen, det er i starten blufærdigt, og som sikkerheden i brug af øvelserne bliver tydelig vil han opleve en større frihed i kroppen.

Kraftige muskelspændinger i skulder-nakkeområdet forårsager nedsat bevægefrihed, stivhed og deraf følgende hovedpine. Jeg har oplevet, at han kan være plaget af ret kraftige hovedpiner, og at han må tage hjem fra skole for at aflaste sig, inden jeg kommer hjem fra arbejde og kan give ham den afspænding, han har brug for. Efter endt behandling oplever jeg ham langt mere hvilende i sig selv og dermed mere kontaktfuld og nærværende.

Den manuelle afspændingsbehandling foregår liggende ( eller siddende i starten indtil der er skabt tryghed imellem os ). Her laver jeg langsomme stræk af de enkelte muskelgrupper, opmuntrer til den sunde og rolige vejrtrækning, og løsner op for en bedre blodgennemstrømning i muskelgrupperne. Her vil man typisk mærke sin krop som tung og varm i det behandlede område – d.v.s. han giver slip.

Ligeledes har jeg positiv erfaring med healende behandling, når eks. min mand er stresset og ”oppe og køre” . Så falder han ned igen og genfinder sin gode jordforbindelse. Disse erfaringer har jeg med begge vores drenge på 10 og 14 år, samt min mand på 39.

Jeg arbejder pt. i Aalborg ungdomscenter med unge socialt og psykisk svært belastede. Underviser i afspænding på aftenskolen og har egen praksis i Algade 54,1.tv. i Aalborg, hvor jeg tilbyder individuel behandling i afspænding, psykoterapi og healing.

Jeg træffes på tlf.2215 3064 hvis du er interesseret i at høre mere, bestille tid eller har behov for at dele dine oplevelser omkring TS og den spændte krop.

Du kan læse mere på min http://www.kropterapeut.dk/