Af Heidi Erler

Nu er der er endnu engang blevet afholdt voksentræf i Treldenæs ved Fredericia. Denne gang var vi 11 medlemmer af sted til en rigtig hyggelig weekend. Der var 1 ny deltager på 28 år, som har lovet os at komme igen.

marts2008-1

Fredag: Vi mødtes som sædvanlig ved Treldenæs ca. kl. 18.30, hvor vi alle blev budt velkommen med en krammer fra Uffe og de andre deltagere. Da alle var blevet indkvarteret på værelserne, så skulle der spises aftensmad, og derefter stod aftenen på den sædvanlige ”siden sidst”, og herefter hygge med drinks og snak…
Siden sidst bliver kørt hver gang, men specielt for nye deltagere er det rart med en præsentationsrunde, også for at den/de nye føler sig velkommen i gruppen, for vi er jo alle lige.
Et af medlemmerne fortalte at han er blevet bestyrelsesmedlem af ”unge på tværs af sjældne diagnoser” Et meget flot tiltag!
Vi fik talt en del om pension, og hvilke følelser man selv har og hvad andre tænker. Der blev også talt medicin, som mange jo bruger og det er altid rart at høre erfaringer herfra.
Poul-Erik fortalte også gruppen om hans arbejde som bestyrelsesmedlem i Touretteforeningen, hvor han repræsenterer voksengruppen, og hvor vigtigt det er at der er en med fra voksengruppen.

marts2008-2

Lørdag: Kl. 9:30 var de fleste klar til morgenmad inden dagens program.
Efter morgenmaden var der nogle som gik en tur i det dejlige skovområde. Undertegnede havde tænkt på hvor smattet der var i skovene og havde sørget for at tage gummistøvler på, hvilket blev gjort rent til grin, da alle syntes at de var totalt kiksede, men den der ler sidst ler bedst, for alle de andre kunne ikke finde vej udenom den smattede jord 
Kl. 14:00 kom Susan Østergaard, som er suppleant i bestyrelsen for Touretteforeningen. Hun gav en times intro i TFT = Tankefeltsterapi. Susan har arbejdet i medicinalindustrien i 21 år, og for ca. 2 år siden tog hun uddannelsen indenfor TFT.
Ved TFT bliver der rettet op på det følelsesmæssige ubehag, som følelser kan have. Det er en ret spøjs teknik, men den har en hurtig virkning, som man selv kan indøve, både på sig selv og på andre. Psykolog Roger Callahan har opfundet teknikken som startede med en patient som havde vandfobi.
Den grimme fornemmelse bliver fjernet ved at man ”banker” på nogle bestemte punkter som f.eks. Under øjet, kravebenspunktet, under armen o.s.v. Det som der sker, er at man sender energi igennem kroppen ved at sende beskeden videre op til hjernen. 70-80 % af de behandlede kommer aldrig igen, da de er blevet kureret, og de sidste 20-30 % kan det være nødvendigt at skulle selvbehandle.
TFT ændrer ikke ens adfærd, men kun ubehaget i kroppen, som man kan have ved en fobi, vrede, afhængighed o.s.v.
Efter at intro runden er forbi, så er det tid til at hver enkelt kan få en tur hvis man har lyst, og det har de fleste. Her bliver bl.a. fjernet en edderkoppefobi, en ”ked af det” følelse o.s.v.
Susan lovede os at komme igen til et andet træf.
Aftenen var til hyggeligt samvær.

Søndag: Torben Dalvad kom og fulgte op på ”livshjulet” fra marts træffet 2007. Vi fik talt med ham om hvad der var sket af gode og dårlige sider med livshjulet og vi tale om hvordan vi kunne ændrer på tingene, og fik forskellig råd, som vi skal tænke på til næste træf.
Torben viste også en film om selvudviklingskurser på Symi i Grækenland. Det lød meget spændende og der er på nuværende tidspunkt plads til 8 pers. med Tourette, så der var nogle stykker som tilmeldte sig med det samme.

Evaluering: Maden var ikke ligeså god som den plejer at være på Treldenæs, men rengøringen var til gengæld bedre end den plejer.
Torben lovede at komme igen til august træffet (lørdag formiddag). FTF med Susan må også gerne komme igen, og så er der ønske om at der skal komme en kostvejleder eller diætist ud og fortælle om livet med medicinens bivirkninger og hvad man kan gøre for at afhjælpe de problematikker der kan komme ud af det. Undertegnede vil undersøge muligheden om at få en diætist på besøg til marts træffet 2009.
Der var enighed om at der for eftertiden ikke skal være andet på programmet om søndagen end evaluering før middagen.
Folk er generelt glade for at komme til træffene, og kommer derfor igen år efter år, men der må genre komme nogle flere nye til for det er rart med nye ansigter og nye erfaringer som kan udveksles. Rytmen i gruppen er fundet og det går bedre for hvert træf.

Vi glæder os til næste træf den 15. – 17. august 2008 med forhåbentlig mange nye og ”gamle” deltagere!