Af Tom Hansen

Der er atter blevet afholdt træf for ”de voksne” touretter i foreningen. Vi mødtes nord for Fredericia på Trelde Næs, – det sted vi efterhånden kender temmelig godt og er glade for at besøge.
Der deltog 11 medlemmer. 12 var tilmeldt.

FREDAG:

vt2005nov

Deltagerne kom i flere hold med en del forsinkelse. Dels fordi det generelt er svært at finde vejen til Næsset, dels fordi DSB stadig kørte med forsinkelser.
Folk blev dog indkvarteret og fik sat dig til bords til en rigtig spændende middag. Den stod på torske-lasagne. Det havde ingen af os smagt før.
Uffe fik sagt velkommen til alle under middagen, da tiden var blevet lidt knap til at starte med.
Kl. 2100 var vi så klar til at tage fat på weekendens program med ”siden sidst”.

Følgende punkter blev berørt:
· Manglen på serotonin.
· Spændinger i kroppen – i særdeleshed om natten.
· At have en ”kort lunte”.
· Sammenhæng mellem medicin og vægtforøgelse.
· Søvnproblemer / myldertanker.
· TS´ernes kreative evner
· Angsttilstande fylder meget.
· Koncentrationsproblemer, den dårlige samvittighed og perfektionismen

LØRDAG:

vt2005nov1

Efter morgenmaden var der en frisk vandretur omkring Trelde Næs, og efter frokosten blev tegne/male-kurset fra sidste træf genoptaget. Der viste sig at være nogle meget ihærdige og engagerede deltagere, som var enormt produktive. Andre hyggesnakkede eller spillede spil.
Sent lørdag eftermiddag genoptog vi en udbytterig debat om TS og OCD. Uffe, Poul Erik og Tom gav korte indlæg og så gik snakken ellers om blandt andet forkert medicinering, kopiprodukter og specialisternes manglende ”evne / lyst” til at lytte til de voksne tourettepatienters beskrivelse af deres egen tilstand.

Efter et velsmagende aftenmåltid stod den på spil ud i de små nattetimer. Der blev intenst og med stor koncentration spillet poker, Stratego samt Tegn & Gæt.

SØNDAG:

vt2005nov2

EVALUERING AF WEEKENDEN:

En evaluering af en weekend af denne art er uundværlig. Søndag formiddag blev derfor brugt til at fortælle arrangørerne om opholdets udbytte. Her er et udpluk af deltagernes vurderinger
En fantastisk weekend – dette tiltag skal fastholdes og fortsætte. Der kommer voksne TS´er, der normalt er forældre på familieweekenderne. Her er de fri for børnene og får derved mulighed for at hente hjælp og støtte til deres egen situation som tourettebærere.
Deltagerne har været gode til at dele deres erfaringer med andre.
Der gives en meget stor og vigtig mængde information, som man kan tage med hjem.
De unge TS´ere bliver ældre, og derved får voksengruppen sin ubetingede berettigelse som en del af foreningen.
Tegne/male-kurset er et rigtigt godt tilbud.
Det er vældigt stimulerende at spille spil sammen om aftenen. Vi kommer tættere på hinanden.
Det er uendeligt rart at være sammen med ligesindede, der står i samme situation, – specielt når man ikke omgås ret mange mennesker privat.
Man får klarlagt en masse omkring sine egne børn, der også har TS / OCD.
”Siden sidst”- snakken bør være det første weekendprogrammet starter med, og punktet skal følges op senere i opholdet.
Der kan i programmet fremover laves flere tilbud, der kører på samme tid, men hvor deltagerne frit kan vælge.