Voksne Tourette Weekend På Trelle Næs

Referat: Søren Olesen

Der var Tourette weekend igen, på Trelle Næs Camping. Vi var fem nye; og spændte, hvordan ville weekenden forløbe med de nye? Femten personer deltog.

Den sidste deltager kom ved midnat, da Henrik Bendix viste vej, fandt Heidi til Trelle Næs. Vi spiste kl. 19.30. Uffe bød velkommen, og han fortalte om tiltag denne weekend.

Efter middagen holdt vi Hvad har du på hjerte?: Vi præsenterede os, men gik ikke dybere som i Siden sidst. Der var tilfredshed med den form, så vi beholder den. Alle deltog i samvær, og to gange Henrik havde, som altid, deres guitarer med. I pauser fra den optagede musik, spillede Henrik og Henrik til fællessang. Det blev sent, da guitarerne trak, vores stemmer virkede.

Vi mødtes til morgenmad lørdag; nogle tog til købmanden i byen, andre satte sig i det behagelige fællesrum. Og så et besøg af Torben Dalvad. Han fortalte om aggressioner; og om hvordan hjernen virker, om hvordan konflikter optrappes. Følgende er et resume. Torben er psykoterapeut, modsat det neurologiske fokus på hjernen er fokus på tanker og psykologi.

Hjernen kan inddeles i tre: Reptil-hjernen, Det imbyske system og neurocotex. Alle pattedyr har Reptil-hjernen (ur-hjernen), som gør os i stand til at flygte, kæmpe, spise, formere os. De muligheder er ikke tilfældige; hvilken vi vælger, er styret af vores chance for overlevels og succes. Mens vi træffer valget, går vi ikke i panik. Hukommelsen er indrettet specielt, for når pludselige, skræmmende oplevelser sker, er hukommelsen dårlig. En verlevelsesstrategi, vi ikke bliver hængende i skræmmende oplevelser.

marts2011

Det limbyske system er følelseshjernen. I den hjernedel ligger tilknytningsbehov, følelser visualisering, og systemet forbinder hukommelse og data. Den hjernedel styrer, blandt andet,
glæde, men følelserne holdes i balance af den sidste hjernedel, Neurocotex. Hvis balancen ikke skete, ville vi svømme over som en hundehvalp på gåtur.

Neurocotex er vores kontrolhjerne, der indeholder matematik, data, logik, kreativitet, sprog.
Ved fødslen findes kun de livsvigtige nervebaner mellem Neurocotex og Det limbyske system.
I barnets første leveår skabes de overordnede nervebaner; derfor er de første leveår afgørende. Ved svigt i de første leveår (kulde, svigt, manglende tryghed, sult) kan ske livsvarige skader på vigtige nervebaner. Hvis de skader sker, kan en senere tvangsfjernelse ikke reparere skaderne.

Til aggressioner. Enhver konflikt, om den er mellem to personer eller lande, forløber efter et
bestemt mønster. Fra ’udveksling af argumenter’, over ’Du er sådan og sådan’, til den ene part går sin vej, og tid går. Konflikten starter på ny, fra punktet hvor parterne slap. En part giver sig, men lægger alt ansvar, for konflikten, på modparten (så konflikten ikke er løst). Det er ved den fralæggelse af ansvar, aggressioner er spændende. For har den ene part aggressive tendenser, vil konflikten flytte sig fra den konkrete episode (strømper på gulvet i stedet for i tøjkurven) til store emner som kvaliteten af venskabet eller forholdet.

Det er vigtigt at nævne, disse større emner, som hele venskabet, ikke er den ægte konflikt. Når en part flytter fokus, er det udtryk for affekt. Affekt er, en part taber hovedet, i affekt tænker man ikke klart.

Tegn på begyndende affekt er højere puls, sved, pupiller udvider sig (pga. adrenalin og andre
kemiske stoffer). I begyndende affekt er man klar til kamp, og man kan ikke forholde sig til
relationer. Det gør, et barn med Tourette f.eks. kan kalde sine forældre de værste ting. Ikke i
mangel på kærlighed til forældrene, men fordi barnet ikke har plads til relationen, når det også skal være i affekt.

Nedtrapning fra affekt tager 20-40 minutter. Ofte kan parten, der har været i affekt, ikke huske skænderiet. Måske huske, der var et skænderi, men hvad der blev sagt og gjort er en sort boks. Hvor meget der glemmes, afhænger af graden af affekt. Affekt kan også være sorg eller angst på samme niveau. Oftest oplever mænd affekt i aggressioner, kvinder oftest i angst.

Der er fordele og ulemper ved hidsighed. Fordele skal ikke forstås som forandringer til noget
godt; nærmere at den aggressive opnår, hvad han ønsker, gennem sin aggressivitet. Aggressiv adfærd har et af tre udgangspunkter: Skabe forandringsudtryk, den aggressive vil ændre sin situation eller, afløb for frustrationer.

marts20112

Forandringsudtryk

Et forandringsudsagn er, nogen giver sig og ændrer mening (i retning af det den aggressive
ønsker). Hvis forældre giver sig, lærer barnet, aggressioner virker. Når adfærden virker, vil
barnet indlære et aggressivt mønster. Og senere få en kæreste, her være mere passivt
aggressiv. Den nu voksne vil drive kæresten langt ud; til hun kommer med et
forandringsudsagn.

Ideen bag forandringsudtryk er, folk kun bruger den adfærd, der betaler sig. Problemet er derfor mønstre, barnet lærer gennem sine forældre tidligt i barndommen. Mønstrene er farlige, når barnet bliver ældre, stærkere og mere strategisk tænkende.

Det er vigtigt at påpege, mønstrene ikke er socialt bestemte; de findes i alle samfundslag. De to andre årsager til aggressioner er i højere grad indlysende. Ændre sin situation ved aggressive trusler. Og få afløb for frustrationer ved udadvendt adfærd.

Tre konsekvenser er knyttet til den aggressives adfærd. Han skaber frygt og angst hos andre,
han skaber utryghed, og han hæmmer andres udfoldelse. Hvis aggressive tendenser skal ændres, er det nødvendigt, den aggressive indser de tre konsekvenser. Og indser konsekvenserne er negative. Den aggressive skal forsøge ikke at skabe konsekvenserne, trods han har tendens til hidsighed. Et aggressivt mønster er en del af personligheden, og det er ufattelig svært at ændre. Et mål kan være at begrænse mønstrets konsekvenser mest muligt.

Rolighed er også en del af personligheden, et reaktionsmønster som aggressioner er. De her
reaktionsmønstre, træk i personligheden, kan ændres. Men det kræver stor vedholdenhed og
hjælp.

Miljø

Barnets miljø har betydning for udviklingen af dets personlighed. Hvis barnet lever en tryg og
stabil opvækst, men ikke lærer at agere i åbne miljøer, som en fredagsbar, kan personen kun
agere i strukturerede miljøer. Det kræver store sociale evner at agere i åbne miljøer, evner der primært indlæres gennem forældrenes adfærd.

Miljøets betydning for barnets opvækst er stor. Børn genskaber, hvad de har oplevet virker; hvis far var aggressiv, og opnåede resultater ved den adfærd, lærer barnet, aggressioner virker og kopierer adfærden; også god adfærd kopieres.

Barnet opbygger en hukommelse af typer adfærd, med hvilke det kan opnå ting. Et godt
hukommelsesarkiv fører til beskyttende adfærd (overfor kæresten senere i livet), et
uhensigtsmæssigt hukommelsesarkiv fører til bl.a. aggressioner. Gener spiller også ind på
aggressiv adfærd. For meget testosteron (mandligt kønshormon) giver humørsvingninger,
hidsighed og aggressioner.

Evaluering af weekenden

De fleste deltagere gav udtryk for en god tur, samt det var sjovt at møde nye mennesker. De
personer, der deltog for første gang, var positive overfor forskelligheden og de milde væsner.
Dog oplevede en enkelt person, flokken var udadvendt i kun ringe grad.

Torbens oplæg blev opfattet som positivt; især selve idéen om at have en forelæser.
Aggressioner var et relevant tema, men flere ønskede sig mere indhold specifikt om Tourette.
Samt konkrete værktøjer til at dæmpe aggressioner.

Uffe lagde vægt på, der altid kan forandres; den forandring kommer indefra i gruppen. Hvis vi
har ønsker til ændringer, kan vi som gruppe, under enighed, få ændringerne til at ske.

En deltager sagde, det var som om, vi så hinanden i sidste uge. En ny deltager følte sig
velkommen fra første minut, og turde tilgå personlige emner sammen med gruppen.

En deltager lagde vægt på Trelle Næs: stedet har gode forhold, ligger dejligt, og hun følte sig
hjemme.

En ny deltager kom bevidst med et åbent sind, og vi ser hende igen på andre weekender. Hun
var glad for åbenheden; hvor man spørger, får man svar.

En deltager var glad for den ’action’ der var på denne weekend i form af længere aftener, mere
guitar, og musik og snak. Dog et problem, nogle deltagere råbte på gangene om natten.

Så, vi havde en dejlig weekend på Trelle Næs!