Touretteklinik for voksne på Bispebjerg Hospital

Den 1. maj starter en ny klinik for voksne med Tourettes syndrom på Bispebjerg Hospital. Tourette klinikken varetages af speciallæger i neurologi samt specialist sygeplejersker med særlig interesse for Tourette syndrom, og klinikken er beliggende i neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Tourettes syndrom, som medfører ufrivillige bevægelser og ufrivillige lyde, er ret udbredt blandt børn og unge i Danmark med omkring 5000 ramte.
I voksenalderen bliver de ufrivillige bevægelser og lyde (tics) mindre udtalte eller forsvinder helt hos de fleste, men en mindre gruppe har fortsat udtalte symptomer.
En del Tourette patienter har også opmærksomhedsforstyrrelser og tvangs- tanker/handlinger, og disse problemer vedbliver hyppigt i voksenalderen.

Hvor mange symptombærende voksne Tourette patienter der er i Danmark er til dato uafklaret. Touretteklinikken for voksne på Bispebjerg Hospital vil videreføre behandlingstilbud som patienterne har fået i regionen som børn og unge.
Nyhenviste patienter vil gennemgå udredning, modtage behandlingstilbud og inddrages i en proces der skal føre til medejerskab i forhold til diagnosen med henblik på øget livskvalitet.

Visitation til Touretteklinikken sker via egen læge i Region Hovedstaden.