Af Tom Hansen

Der blev atter afholdt træf for ”de voksne” touretter i foreningen. Denne gang lidt nord for Fredericia på Trelde Næs. Stedet må betegnes som værende et fund til arrangementet, og foreningen vil fremover bruge ejendommen til træf for gruppen af voksne touretter, idet huset har en bedårende smuk placering i naturskønt område, der er oceaner af plads og stedet er geografisk godt beliggende.

maj2005

Der deltog 7 medlemmer

FREDAG:

Efter indkvartering kl. 18.00 indtog gæsterne en solid middag, hvorpå Trelde Næs blev udforsket på en lille aftenspadseretur og lidt spil blev der også tid til. Uffe Richter bød senere velkommen, og så gik snakken ellers til de tidlige morgentimer. Der deltog to, som ikke tidligere havde været med – en af deltagerne havde såmænd kun været medlem i foreningen et par måneder, så der var samtalestof nok i den lille kreds.

LØRDAG:

Om formiddagen blev der fortsat talt løst og fast om TS og vores hverdag med dette handicap.
Tom Hansen dukkede op ved frokosttid, og bagefter åbnede vi punktet ”siden sidst”. Dette er en slags præsentation af hver deltager. Det udløste en meget frugtbar snak om mangt og meget. Især var det interessant at høre fra de to nye medlemmer, som ikke før har deltaget på VTG-træf.
Således gik eftermiddagen hurtigt, og en god middag lå og ventede forude.
Aftenen havde vi struktureret meget løst. Der var almindeligt socialt samvær, og da deltagerne jo nu kendte hinanden helt godt efter det første døgns samvær, så gik snakken meget livligt – også om meget andet end TS. Det er godt, at tourettesyndromet nogen gange kan vige til fordel for ganske almindelige samtaleemner.

SØNDAG:

Tom gav et lynkursus i kultegning /akvarelmaling. Det har ved tidligere foreningsarrangementer vist sig at være en rigtig god ide. Nogen gange er det nemmere, at visualisere sine tanker omkring TS i en tegning – nogle tanker kan bedst nedfældes som tegninger – bedre end ord.
Opgaven var ny for nogle, – andre havde prøvet det før, men på et tidspunkt lagde der sig en dyb koncentration over forsamlingen. Der er en del sidegevinster ved at tegne/male sit handicap. Processen er lige så vigtig som resultatet. Man får gennemtænkt mangt og meget omkring sin livssituation og alene udbyttet af dette vejer ofte tungere end det færdige produkt.

EVALUERING AF WEEKENDEN:

Arrangørerne af foreningens voksentræf forsøger ud fra evalueringer af weekenderne at forbedre indhold og struktur af fremtidige arrangementer. Her er et udpluk af deltagernes vurderinger:
En rigtig god weekend med rigtig god forplejning.
Vi håber med tiden på at blive flere til voksentræf.
Det er godt at have fået nye deltagere med.
Det ville være rart med et træf i de naturskønne områder i sensommeren. (Uffe og Tom arbejder på sagen.)
Der savnes korte og informative oplæg om forskellige aspekter af at leve livet med tourette-syndromet.
Ikke alle deltagere har lige stort behov for at tale om TS,- nogle vil gerne bare lytte. Dette skal ikke fejlfortolkes som mangel på interesse.
Det var meget informativt, at en stor del af weekendens samtaler drejede sig om medicinering. Det viser sig, at nogle patienter bliver fejlmedicineret, og der er meget stor forskel på, hvordan den enkelte reagerer på de forskellige præparater. Hvad der er godt for den ene kan virke lige modsat hos en anden.
Vi er rigtig godt tilfredse med udbyttet af denne weekend. Der skal dog findes en balance mellem at have et alsidigt program for fremtidige arrangementer, men der skal også gives mulighed for at give hver deltager frirum til at afse tid til at være lidt alene. Det er også begrundelsen for at lægge weekenderne over 3 dage.