Af Heidi Erler

Heidi startede med at byde de 20 gæster velkommen, samt opfordre dem til også at stille op med nogle arrangementer. Flot med så mange gæster og 2 af dem kom helt fra Sønderjylland, det var virkelig flot.

Herefter fortalte Linda lidt om sit arbejde med voksne med ADHD og Tourette. Linda arbejder på Elbæk Højskole i Odder(elbaek.aaa.dk). Elbæk Højskole er en botræning for dem som har svært ved at klare sig selv. Brugerne har deres egen lejlighed og er i nogle udslusningsgrupper. Der er også en afdeling i Yding som er for misbrugere. Udover at fortælle om sit arbejde, så supplerede Linda også lidt til hvad Christian på 29 år og Jeppe på 31 år fortalte. Linda mener i øvrigt også at det er vigtigt at børn med Tourette og ADHD bliver sat i gang med nogle sunde fritidsaktiviteter, så de ikke kommer ud i kriminalitet. Jo før jo bedre er det at de kommer i gang med fritidsaktiviteterne.

Christian har ADHD og Tourette. Han har svært ved at klare sig alene, og han får hjælp til at tage sin medicin, rydde op, og til at stå op, så han ikke vender for meget op og ned på dag og nat. Han syntes at det er lidt for meget hjælp personalet giver ham med hensyn til medicinering og at passe sengetiderne, men han kan også godt se at det er nødvendigt. Christian har fået stillet sin diagnose ved neurolog Anne Korsgaard i Odense tilbage i år ’99, og først rigtig fået hjælp i form af medicinering da han var 25 år. Han er med sin medicinering mere ”normal” og uden medicinering mere aggressiv. Han har lært at vente, og ikke længere blive utålmodig. Han har mest verbale tics, og kan i dag styre det. Computerspil forværrer hans tics og derfor anbefaler han andre så vidt muligt at holde sig fra at spille for meget på computer. Han kan skelne mellem hvad der er Tourette og hvad der er ADHD. Christian har forsøgt sig på HG og HH med gode karakterer, men har desværre aldrig gennemført det. Igennem skolegangen har lærere skullet gøre sig fortjent til at få hans tillid. Han mener selv at han har Tourette og ADHD fra sin far, og mener også at hans lillebror har det, men her er der dog ingen som har villet stille diagnosen. Christian har desværre også været ude i kriminalitet som har givet ham en dom.

Jeppe har ADHD, og fik det konstateret som 18 årig. Han har også nogle behandlingsdomme på grund af kriminalitet, den sidste dom er der 2-3 år tilbage af. Han har boet på en psykiatrisk afdeling. Elbæk Højskole var lidt skeptiske i starten med at tage ham ind, men de fandt ud af at det var en god hjælp for Jeppe. Det er for Jeppe ligesom for andre med Tourette og ADHD meget vigtigt med nogle strukturerede rammer, og det får han på Elbæk Højskole. Han har også accepteret at han skal have den hjælp resten af livet. Den dag han flytter i egen lejlighed, så skal en evt. kæreste eller en anden voksen person (pædagog el. lign.) hjælpe ham.
På Elbæk Højskole blander de (personalet) sig kun hvis der er behov for det, ellers får man lov til at passe sig eget og være selvstændig.
Jeppe får Ritalin som har hjulpet ham på stress, og han tør nu også at sige fra og sige sin egen mening. Før i tiden kunne et møde fare hen over hovedet på ham, men nu er han ikke længere bange for nederlag. Hans mor har været stærk modstander af at han skulle få medicin, så derfor har han først fået det for nylig, hvor Elbæk Højskole har hjulpet ham med at forklare hans mor at det er det bedste for ham, og i dag er moderen også glad for de fremskridt der har været med medicineringen.
Jeppe har altid fået skylden hvis der har været problemer i skolen, også selvom han slet ikke havde været i nærheden. De andre børn måtte han ikke komme med hjem, fordi forældrene gav ham skylden for at være en ballademager. Jeppe er på nogle områder mindre moden end alderssvarende, og derfor er det som regel også dem på 20-25 år som han taler bedst med.

Til slut vil jeg kun sige tusind tak til foredragsholderne, samt de 20 gæster som mødte op og stillede en masse spørgsmål. Jeg ved også at de fleste af jer fik meget ud af aftenen.